Üretken Belediyecilik

Bütüncül Yaklaşım, Birlikte Yönetim

Imranli Belediyesine Hos geldiniz...

Ekonomik Durum

İlçemizin yüzölçümü toplam l229 Km2 olup, toplam orman alanı 6563 Hektardır. İlçe yüzölçümünün 1/3’nü çayır ve meralar oluşturmaktadır. İlçenin dağlık ve engebeli oluşu ekim alanlarını daraltmıştır. Arazi durumunu oran olarak belirtmek istersek, ovalık arazi %5’ini, yaylalık arazi %20 sini, dağlık arazi %40’ını, dalgalı arazi ise %35’ini kapsamaktadır. Tarıma elverişli arazi miktarı l1.447 Hektar olup, daha çok buğday, arpa, çayır ve mera bitkilerinin ekimi yapılmaktadır. İlçe merkezinde ve köylerinde bugüne kadar hakim olan ekonomik uğraş tarım, hayvancılık ve arıcılıktır. İlçenin yüksek rakımlı; yazları kısa, kışların uzun olması nedeniyle ekonomik hayatta gelişme pek sağlanmamıştır. Bu nedenle geçim kaynağı olarak hayvancılık tercih edilmiştir. İlçemizde belgeli arıcılık konusunda kurslar düzenlenmiş ve belgeleri verilmiştir. İlçe düzeyinde gözle görülür arıcı grubuna rastlamak mümkündür. İlçemizde bu mesleğe gün geçtikçe ilgi artmaktadır. Bu amaçla 1990 yılı içerisinde bir kooperatif de kurulmuştur ancak faal durumda değildir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

ARILI KOVAN

7.500

3.500

19.000

 

 

Tablo: Hayvan Mevcutları İlçemizin sanayi tesisleri ve bu amaçlı ticarethane bulunmamaktadır. Ancak birkaç kişinin çalıştığı küçük atölyeler vardır. Halkın büyük bir bölümü iş imkânlarının azlığı nedeniyle geçim sıkıntısı çekmekte ve bu yüzden başka illere iş bulmak gayesi ile gitmektedir. İlçe halkının bir an evvel işsizlikten kurtularak uzun vadede üretime yönelmesi için girişim ve müteşebbislerde bulunulması çok yerinde olacaktır.İlçemiz sınırlarından doğan ve ilçe merkezinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinden ise sulama amaçlı olarak istifade edilmektedir

ginseng | jet grout | izolasyon | mali müşavir | Sürücü Kursu |paslanmaz |bal ürünleri kekik balıi istanbul özel honda servisi leather label manufacturerbaşakşehir tadilat elektrik su doğalgaz boya badana laminant parke