İhale > İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ ARAÇ SATIŞI

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ ARAÇ SATIŞI

13.11.2017


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAME İLANI

 

                 İmranlı Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih ve 42 nolu kararına göre aşağıda cinsi ve modeli yazılı bulunan faal durumdakı aracımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık artırma usulü ile satışı için ihaleye çıkarılmıştır. 

 

                1- İhalenin tarihi  :  27.11.2017 tarih ve saat 14.00'dür.

                2- İhalenin muhammen bedeli    :  15.000,00-TL   geçici teminatı  :  500,00-TL 

                3- Araç 1997 model olup,  58 DZ 293 plakalı açık saç kasa  BMC kamyondur.  ( 8 tonluk)

                4- İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar :  

                    a)  geçici teminat bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz

                    b) Nüfus cüzdan fotokopisi

                    c) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

                    d)  Yerleşem yeri belgesi

                    e)  Vekaleten girilecekse vekaletname

                5-  İhaleye ilişkin idari şartname aslı mesai saatleri dahilinde Belediye Muhasebesinden temin edilebilir.  

                     irtibat telefon  :  0 346 8612007

 

                                                                                  İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI