bilgi@imranli.bel.tr 0 (346) 861 2007
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MESKEN SATIŞ İLANI Tarihi: 28 Eylül 2018

İmranlı Belediye Başkanlığı

İmranlı Belediye Başkanlığına ait bulunan Çarşıbaşı Mahallesinde tapunun 231 ada 26 parseli üzerinde  toplam 735,66 m2 yüzölçümlü alana inşaa edilmiş olan 8 adet mesken niteliğindeki gayrimenkulller ayrı ayrı  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Artırma usulü ile satışa sunulmuştur, satışa çıkarılan gayrimenkullerin satış bilgileri aşağıdadır. Talipli şahıslara ilanen duyrulur.
 
 1 kat           Mesken         155,5 m2           230.000,00-TL       teminatı 7.000,00-TL
 
 1 kat           Mesken         155,32 m2         220.000,00-TL       teminatı 7.000,00-TL
 
 2.kat           Mesken         155,5 m2           230.000,00-TL       teminatı 7.000,00-TL
 
 2.kat           Mesken         155,32 m2         220.000,00-TL       teminatı 7.000,00-TL
 
 3.kat           Mesken         155,5 m2           230.000,00-TL       teminatı 7.000,00-TL
 
 3.kat           Mesken         155,32 m2         220.000,00-TL       teminatı 7.000,00-TL
 
 4.kat           Mesken         155,5 m2           230.000,00-TL       teminatı 7.000,00-TL
 
 4.kat           Mesken         155,32 m2         220.000,00-TL       teminatı  7.000,00-TL
 
 
İstenecek belgeler  : 
  • Geçici teminat makbuzu
  • Nüfus cüzdan belgesi
  • İkametgah 
  • Kanuni adres beyanı
  • Tüzel kişileri temsilen yetki belgesi.
 
 İHALE TARİHİ       :  28.09.2018 saat    14.00


İmranlı Belediye Başkanlığı