''Kızılırmağın Doğduğu Kent''

İmranlı Belediye Başkanı Özkan Demir

1.145
Değerli hemşehrilerim.
Öncelikle her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum… Haneleriniz huzurlu, kazancınız bereketli, günleriniz aydınlık olsun inşallah…
Mâlumunuz olduğu üzere; saygıdeğer Belediye Başkanımız Sayın Murat AÇIL beyefendi, 29 Kasım 2021 tarihinde İmranlı yakınlarında meydana gelen elîm bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrıldı. Başkanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve onu yürekten seven siz değerli hemşehrilerimize de sabır diliyorum… Rûhu şâd, mekânı Cennet olsun…
Ölüm bu dünyanın en acı gerçeği olsa da; bizi toplum olarak bir araya getiren değerlerimiz ve kentsel yaşamın devamlılığı da maalesef bu hayatın bir gerçeğidir…
Hepimizin bildiği gibi, kamu hizmetlerinde ve idarelerinde yasal çerçevede devamlılık esastır. Bu sebeple; üstlendiğimiz kamu görevlerimiz ve sorumluluklarımız da yasalarla belirlenmiştir.
Sizlerin seçim dönemlerindeki tercihlerinizle oluşan Belediye Meclisimiz de yasalara uymak ve uygulamak yükümlülüğündedir.
Bilindiği üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 44. maddesinde “Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer.” diye ifade edilmiştir.
Aynı kanunun ” Belediye Başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler ” kısmını düzenleyen 45. maddesinin birinci fıkrasında ise özetle “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, Belediye başkanlığının boşalması … durumunda bir başkan seçer.” diye amir hüküm bulunmaktadır.
Ayrıca; aynı maddenin son fıkrasında ise; “Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç on beş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.” denilmektedir.
Bu hükümler uyarınca da Devletimizin yetkili organlarının gözetiminde gerekli resmî prosedür uygulanmış ve 7 Aralık 2021 Salı günü Belediye Meclisimizce Belediye Başkanı seçimi yapılarak sizlerin emaneti olan bu ulvî görev şahsıma tevdî edilmiştir. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından 9 Aralık 2021 Perşembe günü Belediye Başkanlığı görevine başlamış bulunmaktayım.
Ancak, Belediye Meclisi tarafından yapılan seçim sürecini ve sonuçlarını provake etmeye çalışan ve ayrıştırıcı üsluplarını sürdüren bir kısım kimseler, siz değerli halkımızın sağ duyusu ve yüksek feraseti sayesinde amaçlarına ulaşamamışlardır. Bizim komşuluğumuz, dostluğumuz, arkadaşlığımız ve hemşehrilik hukukumuz, her türlü olumsuz düşünce ve üslubu etkisiz hale getirmiştir ve getirecektir.
Merhum Belediye Başkanımız Sayın Murat AÇIL’ın belediye binası girişinde taziye amaçlı asılı bulunan afişi, seçimin yapıldığı gün olan 7 aralık 2021 Salı günü, sözüm ona merhum Başkanımızı çok sevdiklerini iddia eden malum kişilerce indirilerek videosu çekilip sosyal medyaya servis edilmiş, şahsım ve mensubu bulunduğum siyasi partim hakkında olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Oysa bendeniz bu olaydan 2 gün sonra göreve başladım.
Bu konuyu değerli İmranlı halkının sağ duyusuna ve vicdanına havale ediyorum. Ayrıca toplumu birbirine düşürmeye yönelik bu tür kışkırtıcı eylemleri kınadığımı ve gerekli incelemeleri başlatacağımı da açıkça ifade ediyorum.
Saygıdeğer hemşehrilerim.
Meclisimizin ve sizlerin desteğiyle; merhum Başkanımızın görev süresinden geriye kalan 2 yıl 4 aylık dönemi; hemşehrilik hukukuna riayet ederek, adalet, eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde tamamlamaya gayret edeceğim…
Belediye hizmetlerini sağlıklı ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmek için; yönetim ve karar alma süreçlerinde kurumsallaşmayı ön planda tutan ve bireysellikten arındırılmış bir yönetim anlayışını sergileyeceğimizi belirtmek isterim.
Hizmetlerimizde kaliteyi artırmak, israfı önlemek, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak, kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak kurumsal belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir.
.
Kıymetli hemşehrilerim.
İmranlı halkının huzuru, refahı, dostluğu ve kardeşliği bizim için her türlü makam ve mevkiden daha önemli ve daha değerlidir.
Belediye Meclisimizdeki tüm arkadaşlarımızın da İmranlı’mız için aynı duygu ve düşünceler içerisinde olduklarına inanıyorum.
* Bizler kalp kırmaya değil, gönül almaya geldik…
* Şimdi yaralarımızı sarma zamanı…
* Şimdi genç kardeşlerimize umut olma zamanı…
* Şimdi İmranlı için el ele verme zamanı…
.
İmranlı ilçe merkezinde ve köylerinde, ülkemizin her şehrinde ve dünyanın dört bir yöresinde bulunan ve kalbi İmranlı sevdasıyla dolu olan değerli hemşehrilerimize en kalbî sevgi ve saygılarımı iletiyorum 10.12.2021
ÖZKAN DEMİR
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku